Våra tjänster

Personlig assistans

Vi är specialiserade på personlig assistans. Vi ser till att du får det assistansbeslut du har rätt till.

Mattias juristexamen är f ö inriktad på just förvaltningsrätt. Inom förvaltningsrätt ingår mål såsom LPT, LRV, LVU och LVM.

Dessa är mål som vi brinner särskilt för då det handlar om individers rättigheter och dessa är i vårt Sverige skyddade i lag! Det ska till mycket för att du ska få dessa rättigheter tagna ifrån dig och vi kommer att se till att din rätt läggs fram på bästa sätt inför domstolen.

Du kan begära att få Mattias Walving-Lundberg som offentligt biträde i förvaltningsmål vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontakta oss

Arbetsrätt

Har du blivit felaktigt behandlad av din arbetsgivare? Du kanske har blivit uppsagd eller avskedad på felaktiga grunder. Du kanske inte fått något din arbetsgivare lovat, såsom löneökning, bonus, ersättning för en uppfinning eller extra semester. Vi hjälper dig med upprättelse och inte minst skadestånd. Det är inte alltid man är berättigad till skadestånd om arbetsgivaren gjort fel men ofta är man det. Då ser vi till att du får det du har rätt till. Det kan uppgå till stora belopp.

Arbetsrätten innehåller korta preskriptionstider och mycket formalia. Det är därför av vikt att agera snabbt om inte ens möjligheter ska gå förlorade.

Vi hjälper även arbetsgivare att konstruera avtal, anställningsstrukturer och personalpolicies som håller. Vi bistår dock inte arbetsgivare med förhandling. Förhandlar gör vi enbart för arbetstagares räkning.

Kontakta oss

Bolagsrätt och föreningar

Vi bistår med nybildning, ägarfrågor såsom aktieägaravtal och generationsskiften, och ägarstrukturer.

Det behövs tydlig dokumentation och instruktioner i ansvars- och behörighetsfrågor för styrelse, vd och nyckelpositioner. Vi ser till att allt motsvarar lagkraven inom bolagsrätten och samtidigt tillgodoser dina önskemål.

För dig som planerat att starta eller redan har en förening kan vi bistå dig med bildande, stadgar, uteslutningar, erforderliga registreringar samt rådgivning kring hur ekonomin struktureras för att uppfylla lagkrav.

Kontakta oss

Förhandlingar och tvistelösning

Skiljaktigheter och konflikter uppstår ofta i affärer mellan både vad gäller privatpersoner och företag likväl som myndigheter. Vi bistår dig i samtliga förhandlingar och kan med vår juridiska kunskap och förhandlingserfarenhet åstadkomma goda resultat. Det är alltid att föredra att lösa tvister utanför domstol men går inte det så bistår vi dig vidare i domstol.

Kontakta oss

Offentliga upphandlingar

Värdet av offentliga upphandlingar ökar. Det uppgår till över 800 miljarder per år och utgör en sjättedel av BNP. Det är en marknad man inte bör stå utanför. Vi har hjälpt till att vinna åtskilliga upphandlingar enligt LOU och vet vad som krävs. Vi kan bistå i specifika frågor, skriva hela anbudet, överklaga om du inte vunnit eller anbudsstrategin i övrigt.

Kontakta oss

Skulder och fordringsrätt

Får du inte betalt?

Om man ska låna ut pengar, oavsett om det är inom näringsverksamhet eller som privatperson, är det väldigt vanskligt att göra utan ett korrekt utformat avtal. Det kan medföra svårigheter att återfå kapitalet eller räntan samt onödiga kostnader för detta. Låt oss utforma avtalet så att du kan känna dig trygg.

Har du redan lånat ut pengar och har svårigheter att återfå dem? Vi hjälper dig med olika alternativ. Ofta fungerar en förhandling. Ibland behöver frågan en rättslig prövning. Ibland behöver man utforma en långsiktig strategi.

Kontakta oss

Stämningar och processer

Du kan ha blivit stämd eller så har du behov av att stämma någon. Vi kan processer och vet dels hur man vinner dem samt hur man genomför upplägg som minskar din risk, inte minst din ekonomiska risk.

Kontakta oss

Tillstånd och compliance

Är du beroende av tillstånd för din verksamhet?

Vi har erfarenhet att skriva ansökningar som ger tillstånd samt hur man kommunicerar med tillståndsgivaren och hur man arbetar för att behålla tillstånden (compliance). Vi har erfarenhet av tillstånd och compliance inom bl a finans, vård, livsmedel, hotell och media.

Kontakta oss

Varumärken och immaterialrätt

Har du hittat det perfekta namnet för din produkt eller skapat något annat nytt? Vi bistår dig med varumärkesansökningar samt andra immateriella rättigheter som du kan erhålla inom musik, litteratur eller uppfinningar. Det är inte ovanligt att nekas varumärkesskydd av PRV. Ofta kan man erhålla sitt varumärkesskydd med rätt invändningar. Låt oss sköta dem.

Kontakta oss

Äktenskap, testamenten och arv

Familjeangelägenheter kan vara känsliga att hantera juridiskt och kräver eftertanke och planering.

Vi kan bistå dig med äktenskapsförord och testamente. Det går att köpa standarddokument för detta online för kaffepengar. Dock tar det inte hänsyn till dina behov av planering. Det kan bli tråkiga konsekvenser vid äktenskapsskillnad eller arv som kan rasera ekonomier och familjeband. Vi ser till att allt faller ut så som du önskar.

Vi kan bistå dig om du misstänker att du inte fått det arv du har rätt till. Bouppteckningar är ofta felaktiga och arv kan skiftas felaktigt. Vi ser till att du får det som är ditt.

Kontakta oss

Till toppen
Hem
Våra tjänster
Om oss
Kontakta oss
Sekretess, arvode och case
Att anlita en jurist
Allmänna villkor
Meny